English (United Kingdom)Italian - ItalyRomână (România)

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului schit Jgheaburi, sat PISCU MARE, com. STOENEŞTI, jud. VÂLCEA

 

Denumirea

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a fostului schit Jgheaburi

Datare

1640, ref. 1822-1826

Tip

Biserică

Cultul

ortodox

Judeţ

Vâlcea

Localitate

PISCU MARE

Comuna

STOENEŞTI

Protopopiat

Protopopiatul Râmnicu Vâlcea

Episcopie/Arhiepiscopie

Episcopia Râmnicului

Mitropolie

Mitropolia Olteniei

Cod oficial LMI 2004

VL-II-m-B-09877

Descriere

Schitul Jghiaburi, conform pisaniei, datează din secolul al XIV-lea (1310), refăcut în 1640 în timpul domniei lui Matei Basarab şi mitropolitului Teofil. Biserica actuală a fost ridicată între 1822-1827. Printre ctitori sunt menţionaţi logofătul Matei de numele căruia se leagă refacerea schitului în timpul lui Matei Basarab, mitropolitul Teofil, episcopii Ilarion şi Antim Ivireanul.Ctitorii din secolul al XIX-lea sunt înfăţişaţi în tabloul votiv: preotul din Cacova - Ioan Andronescu, preotul Ioan din Cheia şi Daniil ieromonahul din Zmeuret. Conform inscripţiei semnate de Constantin zugravul din "Zmiorât", biserica a fost terminată în 1826, iar pictura în 1828, an ce se păstrează pe faţada de est prin semnătura zugravului "Ilie zugrav ot Teiuş". Biserica fostului schit Jgheaburi a fost pictată la 1828 de către Ilie din Teiuş şi Constantin din "Zmeurătu", fără scene profane, fiind locaş mănăstiresc. Ctitoria are faţadele pictate în întregime. Biserica schitului se află într-o bună stare de conservare.