English (United Kingdom)Italian - ItalyRomână (România)

Biserica "Buna Vestire", sat COPĂCENI, com. COPĂCENI, jud. VÂLCEA

 

Denumirea

Biserica "Buna Vestire"

Denumire alternativă

Biserica Bunavestire - Peste apa Cernei

Datare

1804

Tip

Biserică

Cultul

ortodox

Judeţ

Vâlcea

Localitate

COPĂCENI

Comuna

COPĂCENI

Protopopiat

Protopopiatul Horezu

Episcopie/Arhiepiscopie

Episcopia Râmnicului

Mitropolie

Mitropolia Olteniei

Cod oficial LMI 2004

VL-II-m-B-09727

Descriere

Biserica a fost construită şi pictată în 1804. Biserica are faţadele pictate în întregime cu diverse scene şi personaje.Conform pisaniei, zugravii au fost Manole, Dinu - "zograv ot sud Gorj" - şi calfele Dumitru şi Dumitraşcu care au zugrăvit ctitoria cărturarului Şerban Copăcianu (unul dintre diaconii cărturari ai Episcopiei Râmnicului ce fusese însărcinat de către Chesarie cu transcrierea pentru tipar a predosloviilor Mineelor tălmăcite de el) din Valea Cernei - Vâlcea. În 1804, Manole, fostul ucenic al lui Oprea zugravul din Craiova, săvârşeşte frescele ctitoriei lui Şerban Copăcianu. Pictura de la biserica din Copăceni nu este numai expresia sintetică a unui program iconografic, ci este in acelaşi timp programul unui stil, al unui tip anume de expresivitate. Reprezentarea personajelor în arcadele oarbe din registrul superior al faţadelor, nu statuar ci în plin peisaj (brazi, stejari etc), utilizarea unui repertoriu cu motive decorative aparte ce perpetuează tradiţia post brâncovenească, sunt elemente plastice specifice secolului al XIX-lea. Grafia desăvârşită a picturilor, monumentalitatea personajelor, cunoaşterea anatomiei omului, atestă o dată în plus calitatea ce situează picturile realizate de Manole în fruntea creaţiilor similare din epocă. Manole a fost ucenicul "dascălului Oprea zugrav ot Craiova", ulterior devine el însuşi primul zugrav al unei echipe ce va realiza importante ansambluri de pictură exterioară în Oltenia estică, respectând un program ce presupunea largi cunoştiinţe teologice, istorice şi filozofice. Biserica din Copăceni se află într-o satisfăcătoare stare de conservare, atât din punctul de vedere al construcţiei cât şi al picturilor.